Διαστάσεις: 280 x 207 cm, Πάχος: 18mm
Οι κωδικοί 0101, 0164, 0514 βγαίνουν και σε πάχη 8mm και 25mm.
Ο κωδικός 1700 βγαίνει και σε πάχη 8mm,16mm,25mm.

0134