Διαστάσεις: 280 x 207 cm, Πάχος: 8mm, 18mm, 25mm

K022